„Пенелопа Билдинг”

ЕООД

„Елит-П”

ЕООД

„Ови и Сари”

ООД

„Пенелопа Агро”

ЕООД

„Екопродукти”

ООД